Simulační model skladu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Simulační model skladu
Autor práce:
Klán, Vojtěch
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Dlouhý, Martin
Osoba oponující práci:
Kuncová, Martina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The issue of the work is use of simulation methods in real situation. First part of thesis belongs to explanation of warehouse technologies and simulation techniques used in the work. Follows a transformation of real enterprise warehouse to computer simulation model. The main part is focused on experiments on this model which solves real problems in this warehouse. Target of first experiment is to find solutions to shorten the waiting time of trucks. This is accomplished by series of experiments, which are compared and the best solution is selected. Another three experiments contains future or hypothetical situations in the warehouse. On the basis of the simulation results future steps and preparations are proposed.
Klíčová slova:
Logistics; Warehousing; Simulation; Simul8

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 4. 2015
Datum podání práce:
30. 6. 2015
Datum obhajoby:
03.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52773_xklav00.pdf [1,71 MB]
Veřejná příloha:
12679_xklav00.xlsx [870,50 kB]
Veřejná příloha:
12680_xklav00.xlsx [1,26 MB]
Veřejná příloha:
12681_xklav00.xlsx [249,39 kB]
Veřejná příloha:
12682_xklav00.xlsx [1,28 MB]
Veřejná příloha:
12683_xklav00.xlsx [363,07 kB]
Veřejná příloha:
12684_xklav00.xlsx [136,03 kB]
Oponentura:
45596_kuncovam.pdf [184,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
52773_dlouhy.pdf [150,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52773/podrobnosti