Simulační model skladu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Simulační model skladu
Autor práce:
Klán, Vojtěch
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dlouhý, Martin
Osoba oponující práci:
Kuncová, Martina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Problematika práce je využití simulačních metod v podnikové praxi. Nejprve jsou vysvětleny skladové a simulační technologie použité v práci. Následně je převeden reálný podnikový sklad materiálu na počítačový simulační model. Hlavní část práce je věnována provádění experimentů na tomto modelu, které řeší reálné problémy ve skladu. V 1. experimentu se pomocí modelu hledá řešení, jak zkrátit čekání nákladních vozů na vyložení. Je provedena série experimentů, které jsou porovnány, a je určeno nejlepší řešení. Další tři experimenty se zabývají hypotetickou nebo budoucí situací ve skladu a na základě výsledků simulace je navrhován postup, jak se s nadcházející situací vyrovnat nebo jak se na ni připravit.
Klíčová slova:
Logistika; Skladování; Simulace; Simul8

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 4. 2015
Datum podání práce:
30. 6. 2015
Datum obhajoby:
03.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52773_xklav00.pdf [1,71 MB]
Veřejná příloha:
12679_xklav00.xlsx [870,50 kB]
Veřejná příloha:
12680_xklav00.xlsx [1,26 MB]
Veřejná příloha:
12681_xklav00.xlsx [249,39 kB]
Veřejná příloha:
12682_xklav00.xlsx [1,28 MB]
Veřejná příloha:
12683_xklav00.xlsx [363,07 kB]
Veřejná příloha:
12684_xklav00.xlsx [136,03 kB]
Oponentura:
45596_kuncovam.pdf [184,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
52773_dlouhy.pdf [150,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52773/podrobnosti