Analýza hlasování v PS parlamentu ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza hlasování v PS parlamentu ČR
Autor práce:
Ventruba, Štěpán
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Vrabec, Michal
Osoba oponující práci:
Řezanková, Hana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis investigates voting of members and political groups of the Parliament's Chamber of Deputies. Descriptive statistics, contingency analysis and chi-square tests were used to explore the existence and intensity of dependencies in voting patterns of deputies and political groups, their activity, intragroup agreement, intergroup agreement and accordance of their voting with the voting patterns of coalition government and opposition. The results reveal a significant effect of changes in rules of procedure on the perception of activity of individual members.
Klíčová slova:
agreement; activity; voting in the Chamber of Deputies; chi-square tests; contingency analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 9. 2015
Datum podání práce:
30. 12. 2015
Datum obhajoby:
09.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54172_xvens02.pdf [2,33 MB]
Veřejná příloha:
12708_xvens02.xlsx [4,31 MB]
Veřejná příloha:
12709_xvens02.xlsx [79,10 kB]
Veřejná příloha:
12710_xvens02.zip [1,36 MB]
Oponentura:
45785_rezanka.pdf [184,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
54172_vrabec.pdf [327,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54172/podrobnosti