Analýza dopadů nízkých úrokových sazeb na hospodaření bank

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza dopadů nízkých úrokových sazeb na hospodaření bank
Autor práce:
Zemanová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Dvořák, Petr
Osoba oponující práci:
Staniek, Dušan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis aims to analyze the significance of the impact of low interest rates on profitability of banks in the Czech Republic. Profitability of banks is examined through an analysis of the financial profitability ratios on a sample of 6 banks in the period 2004 to 2014. A more detailed analysis and a better assessment of the impact of low interest rates on bank profitability are used decomposition of return on equity, which did not show the effect of low interest rates on return on assets. A more relevant indicator for assessing the impact of low interest rates is the net interest margin, reflecting a negative impact with half of all banks. The financial analysis results were confirmed in a subsequent regression analysis, which examined a variety of internal and external determinants of profitability including the impact of low interest rates. The impact of low interest rates, there was again demonstrated only in the net interest margin, but it certainly can not talk about the dominant factor.
Klíčová slova:
interest rate; net interest margin; ROA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 6. 2015
Datum podání práce:
31. 12. 2015
Datum obhajoby:
04.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53335_xzemk00.pdf [13,83 MB]
Oponentura:
45636_xstad05.pdf [49,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
53335_dvorakp.pdf [309,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53335/podrobnosti