Exchange rate as an unconventional tool of monetary expansion on the example of The Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Exchange rate as an unconventional tool of monetary expansion on the example of The Czech Republic
Překlad názvu:
Exchange rate as an unconventional tool of monetary expansion on the example of The Czech Republic
Autor práce:
Purnochová, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Kučera, Lukáš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Nedávná krize a ekonomická recese způsobila v mnoha zemích problémy s poklesem inflace a celkové zpomalení hospodářského růstu. Úrokové míry centrálních bank se ocitly v tzv. nulové dolní mezi (ZLB). Tato práce popisuje situaci deflace, ZLB a pasti likvidity. Tyto podmínky donutily cetrální banky k využívání alternativních nástrojů. Hlavním cílem této práce je zhodnotit využití kurzových intervencí, jako nekonvenčního nástroje v malé otevřené ekonomice s režimem cílování inflace, reprezentované Českou republikou. V praktické části práce zkoumá využití dalších možných nestandardních nástrojů v České republice a poskytuje důvody pro rozhodnutí České národní banky. Analýza ukazuje složitost problému a přináší důkazy o tom, že kurzový závazek nebyl plně promítnut do požadované úrovně cen. Nástroj by mohl vést k očekávanému dopadu, ale účinek je ovlivněn faktory, které nemá centrální banka žádný vliv. Účinek cesty k ovlivnění inflace, kterou zvolila Česká národní banka se prokáže až v horizontu několika let, po ukončení kurzového závazku.
Klíčová slova:
centrální banka; kurzové intervence; nestandardní nástroje

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 2. 2015
Datum podání práce:
30. 9. 2015
Datum obhajoby:
04.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51380_xpurb00.pdf [1,60 MB]
Oponentura:
45655_xkucl21.pdf [143,61 kB]
Hodnocení vedoucího:
51380_bruna.pdf [202,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51380/podrobnosti