Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Slevy na dani z příjmů fyzických osob

Autor práce: Rudolfová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Osoba oponující práci: Kozubíková, Pavlína

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Slevy na dani z příjmů fyzických osob
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje slevám na dani z příjmu FO, konkrétně slevě na dani na děti. Cíle práce jsou, rozebrat legislativní úpravu daňového zvýhodnění v ČR a analyzovat dopad zvýšení daňového zvýhodnění v ČR. První část se zabývá úpravou slev na dani na děti v zemích OECD. Druhá část je zaměřena na úpravu legislativy daňového zvýhodnění v České republice a jsou zde uvedeny změny pro rok 2015. Třetí část je zaměřena prakticky a je v ní propočet pro zvýšení slevy na dani na děti pro rok 2015 a zamýšlené zvýšení pro rok 2016 na zaměstnancích malé firmy.
Klíčová slova: daňové zvýhodnění; daňové úlevy; sleva na dani na děti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Slevy na dani z příjmů fyzických osob
Překlad názvu: Personal income tax allowances
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Diploma thesis is concerned about personal income tax allowance, especially focused on child tax credit. Purpose if this diploma thesis is to analyze legislation of tax allowances in the Czech Republic and analyze the possible impacts of increasing tax allowance in the Czech Republic as well. First part of this thesis is concerned about tax legislation with regards to child tax credit within OECD countries. Second part of this thesis is concerned about tax allowance legislation in the Czech Republic and its changes for the year 2015. Third part of this thesis is focused on practical calculation in case of increasing child tax credit for the year 2015 and in case of intended increase of child tax credit for year 2016 within employees of a small company.
Klíčová slova: tax relief; tax allowances; child tax credit

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2014
Datum podání práce: 30. 6. 2015
Datum obhajoby: 08.02.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce50642_xrudk00.pdf [1,98 MB]
Oponentura41457_xkozp17.pdf [167,87 kB]
Hodnocení vedoucího50642_barbora.pdf [173,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/50642/podrobnosti