How to maintain and keep low and stable inflation in Argentina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
How to maintain and keep low and stable inflation in Argentina
Překlad názvu:
Jak zachovat a udržet nízkou a stabilní míru inflace v Argentině
Autor práce:
Lupan, Alexandru
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Stroukal, Dominik
Osoba oponující práci:
Vozárová, Pavla
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Jak zachovat a udržet nízkou a stabilní míru inflace v Argentině
Klíčová slova:
Argentina; fiskální politika; měnová politika; inflace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 7. 2015
Datum podání práce:
20. 1. 2016
Datum obhajoby:
29.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53671_xlupa00.pdf [777,88 kB]
Oponentura:
45784_xnikp01.pdf [242,79 kB]
Hodnocení vedoucího:
53671_xstrd08.pdf [145,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53671/podrobnosti