How to maintain and keep low and stable inflation in Argentina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
How to maintain and keep low and stable inflation in Argentina
Autor práce:
Lupan, Alexandru
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Stroukal, Dominik
Osoba oponující práci:
Vozárová, Pavla
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This study is titled and its main purpose is to evaluate possible solutions to the inflation crisis in Argentina. The work will specifically look at the monetary history of Argentina until the most recent days, then it will examine causes of Argentinian inflation and present possible solutions to it. Finally, it examines them and come up with the best theoretical plan.
Klíčová slova:
fiscal policy; inflation; monetary policy; Argentina

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 7. 2015
Datum podání práce:
20. 1. 2016
Datum obhajoby:
29.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53671_xlupa00.pdf [777,88 kB]
Oponentura:
45784_xnikp01.pdf [242,79 kB]
Hodnocení vedoucího:
53671_xstrd08.pdf [145,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53671/podrobnosti