Flexibilní formy práce v České republice a Švýcarsku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Flexibilní formy práce v České republice a Švýcarsku
Autor práce:
Jadrný, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kotýnková, Magdalena
Osoba oponující práci:
Vebrová, Ludmila
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the thesis is to study and compare flexible forms of work in the Czech Republic and Switzerland from 2005 to 2014. The theoretical part defines basic terms of the labor market, major transformations of the current labor market and labor legislation of the Czech Republic and Switzerland. Comparative and factorial analysis are used in the practical part to analyse basic indicators and flexible forms of work of in the Czech and Swiss labor market. The analysis is then set in the broader context of microeconomic and macroeconomic conditions and educational systems in the Czech Republic and Switzerland. The main differences between Swiss and Czech flexibility of the labor market and the typical worker employed under flexible employment in the Czech Republic and Switzerland are drawn from the performed analysis.
Klíčová slova:
Labor market; Flexible forms of work; Employment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 4. 2015
Datum podání práce:
23. 12. 2015
Datum obhajoby:
08.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52749_xjadj00.pdf [2,80 MB]
Oponentura:
45801_vebl01.pdf [388,72 kB]
Hodnocení vedoucího:
52749_kotynkov.pdf [583,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52749/podrobnosti