Czech-Scottish Cultural Standards at Work Environment

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Czech-Scottish Cultural Standards at Work Environment
Autor práce:
Valterová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Bartošek, Josef
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on Czech-Scottish cultural standards at work environment. The main aim is to define Scottish cultural standards at work environment from the Czech point of view and to compare them with the theory. The thesis begins with the definition of culture, cultural dimensions introduced by G. Hofstede, F. Trompenaars and E. T. Hall and cultural standards by A. Thomas. It continues to the description of Scotland with its geography, history, language, economic situation and various systems in the society, such as the legal system, educational system, health care system, a role of the family and religion. Further, Scottish national identity, key values and traditions are identified and there are added some information about work in Scotland. The thesis then leads us onwards to the determination of eight cultural standards at work environment and six cultural standards connected with the daily life in Scotland based on the qualitative research. The standards concerning work environment are further compared with the theory. At the end of the thesis, there are provided some recommendations for Czechs who are going to work with Scots.
Klíčová slova:
Edward T. Hall; Alexander Thomas; Scotland; the Czech Republic; the Scots; culture; cultural dimensions; Fons Trompenaars; cultural standards; Geert Hofstede; the Czechs

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 4. 2015
Datum podání práce:
30. 4. 2016
Datum obhajoby:
09.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52797_valj08.pdf [1,38 MB]
Oponentura:
46223_Bartošek.pdf [90,86 kB]
Hodnocení vedoucího:
52797_krez01.pdf [64,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52797/podrobnosti