Rozvoj modelu MBI v oblasti podpory finančnej konsolidácie na platforme CPM

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rozvoj modelu MBI v oblasti podpory finančnej konsolidácie na platforme CPM
Překlad názvu:
Rozvoj modelu MBI v oblasti podpory finanční konsolidace na platformě CPM
Autor práce:
Kanuščák, Marek
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pour, Jan
Osoba oponující práci:
Štefaňák, Vladislav
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Diplomová práce je věnovaná problematice a podpoře finanční konsolidace na platformě CPM (Corporate Performance Management). Cílem této práce je vytvoření úloh týkajících se životního cyklu projektu implementace CPM řešení pro podporu finanční konsolidace na dostatečné úrovni detailu pro rozvoj modelu MBI (Řízení podnikové informatiky), stejně tak podrobné zpracování klíčových aktivit a vazeb na existující prostředí MBI. Teoretická část je věnována analýze dostupných zdrojů, popisu procesu finanční konsolidace a platformy CPM. Praktická část vychází z těchto teoretických poznatků a taky z poznatků z praxe a využívá jich jako podklad pro zpracování do podoby odpovídající pravidlům MBI. Přínosem práce je vytvoření zmíněných úloh, jejich klíčových aktivit a vazeb na existující obsah MBI za účelem efektivní práce uživatele s modelem. Při některých úlohách došlo k definici nových aplikací, dokumentů a metrik pro další rozvoj MBI modelu.
Klíčová slova:
Corporate Performance Management (CPM); Konsolidovaná účetní závěrka; Management Byznys Informatiky (MBI); Finanční konsolidace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 10. 2015
Datum podání práce:
30. 4. 2016
Datum obhajoby:
08.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54816_xkanm00.pdf [3,29 MB]
Oponentura:
44814_Štefaňák.pdf [1,31 MB]
Hodnocení vedoucího:
54816_pour.pdf [183,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54816/podrobnosti