Aplikace Best Practices agilních metodik do PRINCE 2

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace Best Practices agilních metodik do PRINCE 2
Autor práce:
Šíma, Petr
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Chocholatý, Drahomír
Osoba oponující práci:
Kincl, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is focused on Best Practices of agile methodologies, their application to the most common problems of project management and their integration into PRINCE2. The thesis will be focused mainly on the application of individual agile practices, not on the whole methodologies. This thesis will be divided into two main parts. In the first part PRINCE2 methodology basics, chosen agile methodology practices and Best Practices itself will be introduced. In the second part the most common problems of project management will be defined. Then every Best Practice will be applied to the defined problems and various aspects of PRINCE2. In the end the most usable Best Practices based on the results of research will be evaluated.
Klíčová slova:
PRINCE2; project management; agile methodologies; Best Practices; problems of project management; agile development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 2. 2015
Datum podání práce:
20. 5. 2016
Datum obhajoby:
01.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54782_xsimp00.pdf [1,23 MB]
Oponentura:
46385_Kincl.pdf [639,16 kB]
Hodnocení vedoucího:
54782_chochold.pdf [270,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54782/podrobnosti