Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce
Autor práce:
Mrňáková, Martina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Soušková, Milena
Osoba oponující práci:
Spirit, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the issue of equal opportunities of women and men on the labour market. Its aim is to map existing legislation and institutional ensuring of equal opportunities of women and men on the labour market and to subsequently evaluate to what extent these measures are successfully put into practice in the Czech Republic. The author of this bachelor thesis used statistical data concerning an employment rate, use of shorter working hours, gender pay gap and gender representation in higher management positions to achieve the goal of this thesis. This work also includes comparison of the current situation of labour markets in member states of the European Union and selection of the case-law of the Court of Justice of the European Union concerning the issue of equal treatment on the labour market.
Klíčová slova:
reconciliation of working and family life; gender pay gap; anti-discrimination legislation; gender quotas; gender equality on the labour market

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 5. 2015
Datum podání práce:
15. 5. 2016
Datum obhajoby:
09.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53078_xmrnm02.pdf [921,96 kB]
Oponentura:
46473_spirit.pdf [61,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
53078_souskova.pdf [61,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53078/podrobnosti