Aplikace zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti na úřadech státní správy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti na úřadech státní správy
Autor práce:
Pech, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Čermák, Igor
Osoba oponující práci:
Jícha, Karel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis is focused on the Czech act no. 181/2014 Sb., on cyber security and subsequent regulations, introduces origin and importance of act, defines the state administration´s office which identifies important information systems according to regulations, and subsequently thesis detailed analyses act and regulation on cyber security in relation to the defined state administration´s office. Keynote of this thesis is show the real application of identified obligations of the act and regulation to the defined state administration´s office, especially a design, implementation and management of organizational and technical security measures, including the evaluation of real impact on information security. To achieve the set goals author of this thesis uses the analysis of legislation, and draws own conclusions from author´s position of a security technologist who actively participated in the design security policy, and implementation and management of security tools. The benefit of this thesis is complex overview of the security employees work at defined state administration´s office, overview of the real fulfilment obligations of the act and regulation of cybernetic security, and ultimately this thesis brings ideas for further development of technical security tools. This thesis can brings benefit to other important information systems administrators as a set of processes, proposals and recommendation for their own information security management system. This thesis is structurally divided into four main parts. The first theoretical part introduces origin, importance and impact of the act on state and private organizations. The second analytical part analyses act and subsequent regulations in relation to the defined state administration´s office. The third practical part shows the real application of organizational and technical security measures. The fourth last part evaluates the real impact of measures on information security.
Klíčová slova:
security policy; security measures; security tool; information security management system; regulation on cyber security; security incident; important information system; act on cyber security; state administration´s office

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 1. 2016
Datum podání práce:
31. 5. 2016
Datum obhajoby:
08.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Oponentura:
46426_Jícha.pdf [519,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
55799_cermaki.pdf [299,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55799/podrobnosti