Analysis of the selected national eHealth strategies and a proposal of the conception for the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of the selected national eHealth strategies and a proposal of the conception for the Czech Republic
Autor práce:
Debnárová, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Voříšek, Jiří
Osoba oponující práci:
Quirchmayr, Gerald
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This diploma thesis is dedicated to the analysis of eHealth strategies of the German speaking countries and to the proposal of a conception for the Czech Republic. The first part is dedicated to theory. At the beginning, it provides a brief review of the literature which has already been written about this topic. Further, it deals with the topic and definition of eHealth in general, its history, applications, benefits, and the way how eHealth is approached by the European Union. The second chapter provides analysis of eHealth and its technologies in Austria, Germany and Switzerland. At the end of the chapter, the comparison of the current states of eHealth in these countries is conducted. The third chapter deals with the current state of eHealth in the Czech Republic. The last chapter is dedicated to the proposal of the conception for the Czech Republic.
Klíčová slova:
strategy; eHealth; German speaking countries

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 10. 2015
Datum podání práce:
4. 5. 2016
Datum obhajoby:
30.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54525_xdebb00.pdf [1,20 MB]
Oponentura:
46202_Quirchmayr.pdf [434,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
54525_vorisek.pdf [272,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54525/podrobnosti