Strategické aliance leteckých společností

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategické aliance leteckých společností
Autor práce:
Veselá, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Turnerová, Lenka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Rozebrány jednotlivé typy spolupráce leteckých dopravců od historie po současnost. Především zaměření se na globální alianční spolupráci. Uvedeny a detailněji popsány jednotlivé existující či již zaniklé aliance leteckých společností. Společnost ČSA a otázka volby společnosti pro svůj alianční vstup právě aliance SkyTeam. Uvedeny přínosy a náklady členství v alianci Skyteam. Závěrečné vyhodnocení přínosů a nákladů členství ČSA v této alianci.
Klíčová slova:
-

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 1. 2008
Datum podání práce:
2. 1. 2008
Datum obhajoby:
10.01.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
7597_xvesl12.pdf [697,52 kB]
Oponentura:
4700_turner.pdf [12,62 kB]
Hodnocení vedoucího:
7597_kheler.pdf [16,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/7597/podrobnosti