Označování potravinářských výrobků značkami kvality

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Označování potravinářských výrobků značkami kvality
Autor práce:
Černá, Pavlína
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Zadražilová, Dana
Osoba oponující práci:
Sadílek, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
A diploma thesis deals with food quality labels in the Czech Republic. Quality labels are granted by the Department of Agriculture, private companies or by retail chains. The thesis describes various food quality labels granted by various organizations. A research question is: "Prefer costumers buying food with a quality label?" An author conducted a questionnaire research focused on the quality label Klasa, which is granted by the Department of Agriculture of the Czech Republic. Results of the research were compared with a research focused on the other quality label - Regionální potravina. In the following part of the thesis are compared systems of food quality labels in the Czech Republic and in foreign countries. The problem of costs connected with working of private labels is also mentioned in the thesis. Special attention is paid to private labels of food retail chains, because they are very important and economically strong players on the food market in the Czech Republic.
Klíčová slova:
Regionální potravina; Klasa; retail chain; food; quality label ; costs ; private label

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 1. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
08.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50771_xcerp61.pdf [1,54 MB]
Oponentura:
47119_sadt00.pdf [64,21 kB]
Hodnocení vedoucího:
50771_zadrazil.pdf [61,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50771/podrobnosti