Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho dopady na povinné subjekty

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho dopady na povinné subjekty
Autor práce:
Draganov, Vojtěch
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Čermák, Igor
Osoba oponující práci:
Hájíček, David
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis looks into the act No. 181/2014 Coll. Cyber Security Act (hereinafter referred to as "CSA") and its impact on obliged entities with focus on the regional authorities of the Czech Republic. The thesis starts with introduction into the issue of the CSA and cybersecurity from the point of view of the state, subsequently it refocuses on the level of regulated organizations. The main pillar and contribution of the thesis is the CSA analysis with the aim to identify impact of the CSA in the obliged entities. Based on this analysis author designed the questionnaire survey of the CSA impact on the regional authorities. The survey relates to information security management system, kinds of burden stemmed from the CSA implementation, willingness to use funding from the European Regional Development Fund (ERDF) to implement the CSA, a possibility to outsource the cybersecurity and also opinions of the county council staff about the CSA. The survey shows that in spite of a pressure on standardization stemming from legal framework, county councils differs significantly in regard to information security management systems. On the other hand, respondents agreed on positive impact of the CSA on improvement of information and the cyber security although the CSA brings significant financial and organizational load to the organization. The survey also shows that some regional authorities only start to implement cybersecurity currently. The cybersecurity evolves in the researched organization quite dynamically and it would be beneficial to repeat the impact analyses again, after first wave of the CSA implementation will be finished.
Klíčová slova:
Cyber Security Act; information security; regional authority; important information system; critical information infrastructure; cyber security

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 1. 2016
Datum podání práce:
26. 4. 2016
Datum obhajoby:
03.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57377_xdrav00.pdf [1,43 MB]
Veřejná příloha:
13154_xdrav00.zip [1,09 MB]
Oponentura:
46289_xhajd03.pdf [105,79 kB]
Hodnocení vedoucího:
57377_cermaki.pdf [255,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57377/podrobnosti