Czech Cultural Standards from Kazakh Perspective

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Czech Cultural Standards from Kazakh Perspective
Autor práce:
Kokumbayeva, Diana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Průša, Přemysl
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This bachelor thesis is dedicated to the investigation of Czech cultural standards from Kazakh perspective in the study environment. The main aim is to identify Czech cultural standards through the view of Kazakh students. In the beginning of the thesis are presented the definition of culture, models of culture and cultural dimensions investigated by E.T.Hall, G.Hofstede, F. Trompenaars, and cultural standards by A.Thomas. In the following chapters are provided information about the Czech Republic (basic overview); also the description of the systems in society, and information about Czech-Kazakh relationships (history and future perspectives). This thesis provides with twelve Czech-Kazakh cultural standards in the study environment, which were identified based on qualitative research; then this result was compared with the theoretical background about identity and key values of Czech people. Finally, the thesis provides some recommendations for Kazakhs who are going to study with Czechs.
Klíčová slova:
G.Hofstede; E.T. Hall; Kazakhstan; Czech Republic; cultural dimensions; A.Thomas; cultural standards; F.Trompenaars

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 6. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
24.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53607_xkokd00.pdf [1,51 MB]
Oponentura:
46228_prusa.pdf [64,98 kB]
Hodnocení vedoucího:
53607_krez01.pdf [66,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53607/podrobnosti