Stravovací služby při společenských akcích - catering

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Stravovací služby při společenských akcích - catering
Autor práce:
Beránek, Karel
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Mlejnková, Lena
Osoba oponující práci:
Kvítková, Zuzana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the theoretical part of the bachelor thesis is to clarify the important terms concerning catering. The field of a collective catering services is emphasized. Theoretical approaches to different catering events are explained in detail. Furthermore, the event manager tasks are described. In the second - practical part, there is an analysis of a business of a specific catering company. The business operating system, material and personal management are clarified in this part as well. The analysis of the organised events during a specific period of time that is based on intern materials of the catering company is introduced as well. Some recommendations for development of the company in the future are stated in the final part of the thesis.
Klíčová slova:
catering; social events; event manager; organizing catering events; economcal aspects of catering services

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 6. 2015
Datum podání práce:
9. 5. 2016
Datum obhajoby:
30.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53344_xberk25.pdf [3,34 MB]
Veřejná příloha:
13158_xberk25.jpg [33,42 kB]
Veřejná příloha:
13159_xberk25.jpg [33,92 kB]
Veřejná příloha:
13160_xberk25.jpg [48,89 kB]
Veřejná příloha:
13161_xberk25.jpg [53,77 kB]
Veřejná příloha:
13162_xberk25.jpg [34,70 kB]
Veřejná příloha:
13163_xberk25.jpg [41,70 kB]
Oponentura:
46489_lechnyro.pdf [61,11 kB]
Hodnocení vedoucího:
53344_mlejn.pdf [61,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53344/podrobnosti