Registry veřejné správy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Registry veřejné správy
Autor práce:
Kroupa, Jaroslav
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pokorný, Pavel
Osoba oponující práci:
Přibyl, Vladimír
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou registrů veřejné správy. Popisuje jednotlivé základní registry veřejné správy podle nové koncepce platné od roku 2012, pojmy související se základními registry, fungování základních registrů, propojení a evidence údajů vedených v základních registrech. Dále se zabývá vybranými registry spravovanými jednotlivými ministerstvy a dalšími registry vedenými v České republice, v Evropské unii a mimo Evropskou unii. Blíže je zobrazeno a rozebráno fungování relací mezi základními registry na nejčastějších událostech z běžného života občana.
Klíčová slova:
registr; informační systém; evidence; restřík

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 12. 2015
Datum podání práce:
30. 4. 2016
Datum obhajoby:
09.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57392_xkroj30.pdf [2,10 MB]
Oponentura:
46553_pribyl.pdf [71,55 kB]
Hodnocení vedoucího:
57392_pokorpa.pdf [199,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57392/podrobnosti