Modifikácia produktu a jeho vplyv na finančné ukazovatele.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Modifikácia produktu a jeho vplyv na finančné ukazovatele.
Autor práce:
Šikyňová, Katarína
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mlejnková, Lena
Osoba oponující práci:
Kvítková, Zuzana
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Predmetom diplomovej práce na tému Modifikácia produktu a jeho vplyv na finančné ukazovatele, je navrhnúť produkty resp. služby hodné modifikácie, prepočítať náklady a obraty tejto modifikácie a následne jej celkovú výnosnosť pre rekreačno-gastronomickú spoločnosť pôsobiacu v cestovnom ruchu. Samotnej kalkulácii predchádza vymedzenie základných pojmov a definícia modifikácie ako takej a marketingový výskum formou dotazníkového prieskumu, ktorého cieľom je charakterizovať zákaznícku štruktúru spoločnosti a získať od zákazníkov-respondentov návrhy nimi dopytovaných produktov. Na záver sa za spolupráce manažmentu analyzovanej spoločnosti prepočítajú dopady modifikácie dopytovaných produktoch (služieb) na finančné ukazovatele s cieľom určiť, či je modifikácia jav žiadaný a či prinesie spoločnosti výnos. Analyzovať dopady modifikácie sú hlavným cieľom tejto diplomovej práce.
Klíčová slova:
inovácia; produkt; finančné ukazovatele; marketingový výskum; modifikácia; návrhy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 6. 2015
Datum podání práce:
9. 5. 2016
Datum obhajoby:
30.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53554_xsikk00.pdf [1,74 MB]
Oponentura:
46500_lechnyro.pdf [60,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
53554_mlejn.pdf [61,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53554/podrobnosti