Mobilní aplikace na podporu značky T-Mobile

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mobilní aplikace na podporu značky T-Mobile
Autor práce:
Tichý, Michal
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pešek, Ondřej
Osoba oponující práci:
Kolouchová, Daniela
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This Bachelor thesis deals with mobile applications Našim pro radost and Můj T-Mobile created by T-Mobile company and their use in marketing. The tool of the thesis is analysis of the mobile applications, their functions, development and services they provide. The thesis includes two surveys, first based on interviews with managers, second based on the survey of users. The aim is to compare both surveys and make recommendations for future applications development. The first part contains important theoretical knowledge of the topic of mobile marketing and mobile applications. The basics for this part are the scientific studies, expert internet sources and literary sources. The second part is about analysis of T-Mobile company and applications of T-Mobile, survey of interview, survey of questionnaire and following comparison and recommendation for T-Mobile company. In this section, the sources are interviews with executives of T-Mobile and a semi-structured online questionnaire with users.
Klíčová slova:
Mobile marketing; Smartphone; Marketing; T-Mobile company; Mobile applications

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 4. 2015
Datum podání práce:
30. 4. 2016
Datum obhajoby:
01.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52638_xticm20.pdf [3,68 MB]
Oponentura:
47893_qkold01.pdf [432,36 kB]
Hodnocení vedoucího:
52638_xpeso01.pdf [330,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52638/podrobnosti