Impact of sanctions on the Russian economy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Impact of sanctions on the Russian economy
Překlad názvu:
Dopad mezinárodních sankcí spojených s Ukrajinskou krizí na ruskou ekonomiku
Autor práce:
Pak, Alena
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Bolotov, Ilya
Osoba oponující práci:
Čajka, Radek
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Hospodářské sankce v souvislosti s ukrajinskou krizí byly uvaleny na Rusko, aby se zamezilo dalšímu vměšování a eskalaci situace na Ukrajině. Hlavním determinantem efektivity hospodářských sankcí jsou náklady jimi způsobené. Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda ekonomické sankce měly dopad na ruskou ekonomiku či nikoli. Rusko je v recesi od r. 2014 a za jednu z příčin se právě považují mezinárodní sankce. Kvantitativní analýza v rámci teorie gravitačního modelu potvrzuje, že hospodářské sankce zmíněný dopad měly. Výpočet ekonomických nákladů pro Rusko a politického úspěchu sankcí však vyžaduje další výzkum.
Klíčová slova:
mezinárodní sankce; Rusko; gravitační model obchodu; hospodářské sankce; geopolitika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 4. 2015
Datum podání práce:
30. 4. 2016
Datum obhajoby:
24.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52627_xpaka06.pdf [1,13 MB]
Oponentura:
46216_xcajr01.pdf [62,29 kB]
Hodnocení vedoucího:
52627_xboli01.pdf [62,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52627/podrobnosti