Dopad krízy na ekonomiku Španielska s dôrazom na trh práce

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopad krízy na ekonomiku Španielska s dôrazom na trh práce
Autor práce:
Kubalová, Silvia
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Bolotov, Ilya
Osoba oponující práci:
Hinčica, Vít
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Práca sa zameriava na dopady finančnej krízy na vybrané sektory ekonomiky Španielska s dôrazom na nezamestnanosť, ktorá dlhodobo predstavuje pre španielsku ekonomiku jednej z najzavažnejších problémov v súčasnosti. Cieľom práce je analyzovať jednotlivé oblasti ekonomiky a priblížiť, v čom tkvie základ ich nepriaznivého stavu. Následne sú analyzované kroky, ktoré krajina podstúpila za účelom oživenia ekonomiky a zníženia nezamestnanosti. V závere práce je načrtnutá súčasná situácia ako aj podpora a postoj zo strany EU.
Klíčová slova:
nezamestnanosť; ekonomika; kríza; Španielsko; EU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2014
Datum podání práce:
30. 11. 2015
Datum obhajoby:
23.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49323_xkubs07.pdf [1,25 MB]
Oponentura:
46087_xhinv02.pdf [66,13 kB]
Hodnocení vedoucího:
49323_xboli01.pdf [61,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49323/podrobnosti