Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Náboženský cestovný ruch v EU (so zameraním na Slovensko)

Autor práce: Červenková, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Osoba oponující práci: Netková, Jarmila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Náboženský cestovný ruch v EU (so zameraním na Slovensko)
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Bakalárska práca prezentuje a sprístupňuje teoretické a praktické poznatky o náboženskom cestovnom ruchu. V teoretickej časti práce prináša poznatky o náboženskom cestovnom ruchu v Európskej únii a o postavení religiózneho turizmu v rámci cestovného ruchu na Slovensku. V ďalšej časti približuje najvýznamnejšie pútnické miesta západného, stredného a východného Slovenska. V praktickej časti práce pomocou dotazníkovej metódy overujem informovanosť, záujem a skúsenosti širokej verejnosti k danej problematike.
Klíčová slova: púť; cestovná agentúra; náboženský cestovný ruch; pútnik; kultúrne dedičstvo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Náboženský cestovný ruch v EU (so zameraním na Slovensko)
Překlad názvu: Religious tourism in European Union focusing on Slovakia
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: Bachelor thesis presents and generalizes theoretical and practical knowledge of religious tourism. The theoretical part of the work brings knowledge of religious tourism in the European Union and on the position of the religious tourism in tourism in Slovakia. In the next section presents the most important places of pilgrimage of the western, central and eastern Slovakia. The practical part of the thesis presents results of a suvey based on the questionnaire, I examine the awareness, interest and experience to the general public on this issue.
Klíčová slova: travel agent; pilgrimage; pilgrim; religious tourism; cultural heritage

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2015
Datum podání práce: 10. 5. 2016
Datum obhajoby: 2017
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná přílohaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná přílohaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
OponenturaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Hodnocení vedoucíhoSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.