Oil and Gas Industry in Russia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Oil and Gas Industry in Russia
Překlad názvu:
Ropný a Plynárenský průmysl v Rusku
Autor práce:
Stefanov, Nikita
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Bolotov, Ilya
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této práce je identifikovat roli ropného a plynového průmyslu v ruské ekonomii. Popsání problémů a výhod, které ekonomii přináší energetický sektor a určení hlavních hrozeb a příležitostí ropného a plynového průmyslu. Zaprvé práce představuje přehled ruské ekonomické situace, včetně výkonů ropného a plynového průmyslu a teorie Holandské nemoci. Dále se soustředí na plynové zásoby a zásoby surové ropy ve světě s důrazem na Rusko. Představuje vám současnou těžbu, transportaci a síť ropovodů, a také plánované projekty v Rusku. Dále práce popisuje světový energetický trh s důrazem na ropu a plyn. Zahrnuje i trendy energetického sektoru. V metodologických termínech se tato bakalářská práce soustřeďuje na zkoumání relevantní literatury, přehled a analýzu statistických indikátorů a data odkazující k energetickému sektoru.
Klíčová slova:
Rusko; energie; ropa; plyn; obchod

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 6. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
25.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53464_xsten05.pdf [1,33 MB]
Oponentura:
46505_xboli01.pdf [64,69 kB]
Hodnocení vedoucího:
53464_sterbovl.pdf [63,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53464/podrobnosti