Oil and Gas Industry in Russia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Oil and Gas Industry in Russia
Autor práce:
Stefanov, Nikita
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Bolotov, Ilya
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The goal of the thesis is to identify the role of oil and gas industries for the Russian economy. Describe problems and benefits that energy sector brings to the economy. Determine main threats and opportunities for oil and gas industries. Firstly, it presents overview of Russian economic situation including performance of its oil and gas industries and theory of Dutch disease. Secondly, the thesis focuses at world gas and crude oil deposits in the world with the emphasis on Russia. It presents present extraction, transportation, pipeline network and future projects of Russia. Thirdly, the thesis describes world energy markets with the focus at oil and gas. Trends in the energy sector are also included. In methodological terms this Bachelor Thesis is focused on research of the literature relevant for the topic and an overview and analysis of statistical indicators and data referring the energy sector.
Klíčová slova:
Russia; oil; gas; trade; energy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 6. 2015
Datum podání práce:
29. 4. 2016
Datum obhajoby:
25.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53464_xsten05.pdf [1,33 MB]
Oponentura:
46505_xboli01.pdf [64,69 kB]
Hodnocení vedoucího:
53464_sterbovl.pdf [63,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53464/podrobnosti