Ekonomické vztahy mezi Čínou a V4

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonomické vztahy mezi Čínou a V4
Autor práce:
Gao, Wenbin
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Jiránková, Martina
Osoba oponující práci:
Musiyenko, Svitlana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analýza vzájemné obchodní bilance a přímých zahraničních investicí mezi Čínou a zeměmi Visegradské čtyřky. První kapitola popisuje vznik a vývoj skupiny Visegradské čtyřky a čínské ekonomické reformy, jež zásadně změnily Čínu a přivedly ji na cestu k tržnímu hospodářství. Dále analyzuje vývoj základních makroekonomických ukazatelů zemí Visegradské čtyřky a Číny v letech 2009-2015 a predikuje vývoj v roce 2016. Druhá kapitola se zabývá ekonomickými vztahy mezi Čínou a jednotlivými zeměmi Visegradské čtyřky z hlediska obchodní bilance a přímých zahraničních investicí.
Klíčová slova:
Vzájemný obchod; Visegradská čtyřka; Čína

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 3. 2015
Datum podání práce:
15. 5. 2016
Datum obhajoby:
08.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52305_xgaow00.pdf [1,03 MB]
Oponentura:
46881_qmuss00.pdf [63,45 kB]
Hodnocení vedoucího:
52305_jirankov.pdf [62,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52305/podrobnosti