Udržitelný rozvoj cestovního ruchu ve vybrané destinaci

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu ve vybrané destinaci
Autor práce:
Bondyová, Tereza
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Indrová, Jarmila
Osoba oponující práci:
Chaloupka, Radek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this final thesis is the evaluation of the current situation in the area of sustainable development of tourism in Cyprus. The thesis is structured into several chapters. First of them describes the sustainable development in general, it presents beside other things the forms of so called gentle tourism and the principles and pillars it is based on. The second chapter describes the countrys geography, history, economical situation, environment and infrastructure. Another part presents Cyprus as a destination of tourism, with its attractiveness and differences related to the geopolitical situation. It also describes the incoming and domestic tourism. The last chapter analyses the permanent sustainability of tourism development in Cyprus. It contains also the final evaluation of the current situation based on the use of relevant indicators of sustainable development of tourism and the use of the created SWOT analysis.
Klíčová slova:
Cypriot economy; Cyprus; tourism; sustainable development; Cyprus issue; European Union

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 9. 2014
Datum podání práce:
4. 5. 2015
Datum obhajoby:
02.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49222_xbont00.pdf [1,34 MB]
Veřejná příloha:
13324_xbont00.rar [462,34 kB]
Oponentura:
46771_char01.pdf [63,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
49222_indrova.pdf [62,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49222/podrobnosti