Aplikace moderních nástrojů řízení projektů a portfolia ve vybraném podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace moderních nástrojů řízení projektů a portfolia ve vybraném podniku
Autor práce:
Mazanec, Štěpán
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Nedzelský, Roman
Osoba oponující práci:
Novotný, Ota
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is dealing with software project management, portfolio management, selection and further aplication of modern tools for project management support and for portfolio management in chosen establishment. Problem was solved thanks to demand analysis of chosen establishment, based on survey and personal experience, that led to identification of requirements for the selection of appropriate tools to support effective achievement of strategic goals. Appropriate tools are assumed to be management tools of project management, for which was chosen the software Active Collab, portfolio management, which is supported by Microsoft Project Online, customer support for which was chosen the software Zendesk and automated testing, that is supported by the tool Selenium. Hypothesis defined in the outset of the practical part were verified and confirmed within tools testing in the environment of an existing establishement. Benefits of this thesis consist in the ability of its practical usage in the area of project management and project portfolio management in small IT business that handles development of custom software.
Klíčová slova:
SaaS aplications; , tools for support of project management; tools for support of portfolio management; practical use of modern tools; project portfolio management; portfolio management; project management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 2. 2016
Datum podání práce:
5. 5. 2016
Datum obhajoby:
30.01.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56120_xmazs03.pdf [4,70 MB]
Oponentura:
49851_novotnyo.pdf [276,70 kB]
Hodnocení vedoucího:
56120_xnedr04.pdf [275,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56120/podrobnosti