Komparace dopravní infrastruktury vybraných států

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace dopravní infrastruktury vybraných států
Autor práce:
Tlachnová, Tereza
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Rathouský, Bedřich
Osoba oponující práci:
Mervart, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is the comparison of transport infrastructure in the Czech and Slovak Republics, focusing on road and rail transport. Work includes a description and analysis of the current state in terms of quality, structure and length of road and rail networks. The performance indicators of passenger and freight transport are evaluated and compared, including their expected development. Conclusions are made on the basis of data from the last 5 years. The current situation is also evaluated using a SWOT analysis, which highlights the most important strengths and weaknesses and also significant opportunities and threats. In conclusion, based on the comparison and SWOT analysis priorities and recommendation are set to improve the current situation in order to create a quality and competitive transport network.
Klíčová slova:
traffic density; transport infrastructure; road transport; mode of transprort; rail transport

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 10. 2015
Datum podání práce:
16. 5. 2016
Datum obhajoby:
15.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55434_xtlat00.pdf [2,35 MB]
Oponentura:
47460_mervart.pdf [431,08 kB]
Hodnocení vedoucího:
55434_ratb00.pdf [332,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55434/podrobnosti