Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Bezpečnost hybridního cloud computingu

Autor práce: Koudelka, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Osoba oponující práci: Šperková, Lucie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bezpečnost hybridního cloud computingu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje oblasti hybridního cloud computingu, zejména pak jeho bezpečností. Hlavním cílem práce je analýza a srovnání vybraných poskytovatelů hybridního cloudu. Dalším cílem je pak komparace bezpečnostních rizik v hybridním cloudu oproti ostatním modelům nasazení. Pro splnění cílů je v teoretické částí nejdřív vymezen a charakterizován pojem cloud computing a hybrid cloud computing. Poté jsou definovány rizika bezpečnosti v hybridním cloudu. V praktické části práce je na základě určených kritérií provedena analýza a srovnání konkrétních poskytovatelů hybridního cloudu.
Klíčová slova: šifrování; SLA; odpovědnost; Hybridní cloud; bezpečnost; důvěrnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bezpečnost hybridního cloud computingu
Překlad názvu: Security in hybrid cloud computing
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the area of hybrid cloud computing, specifically with its security. The major aim of the thesis is to analyze and compare the chosen hybrid cloud providers. For the minor aim this thesis compares the security challenges of hybrid cloud as opponent to other deployment models. In order to accomplish said aims, this thesis defines the terms cloud computing and hybrid cloud computing in its theoretical part. Furthermore the security challenges for cloud computing are defined and specified for hybrid cloud. The comparison of specific hybrid cloud providers is provided in the practical part along with the comparison of hybrid cloud security challenges.
Klíčová slova: responsibility; privacy; SLA; encryption; security; Hybrid cloud

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 1. 2016
Datum podání práce: 4. 5. 2016
Datum obhajoby: 20.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57481_xkouo05.pdf [1,52 MB]
Oponentura46750_xspel04.pdf [263,20 kB]
Hodnocení vedoucího57481_xkars05.pdf [181,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57481/podrobnosti