Potenciál futures na index PX

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Potenciál futures na index PX
Autor práce:
Kubík, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Málek, Jiří
Osoba oponující práci:
Witzany, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce srovnává první český burzovně obchodovaný termínový kontrakt, futures na index PX, s dalšími světovými futures kontrakty a analyzuje potenciál úspěšnosti tohoto kontraktu. Tento základ je doplněn informacemi o dalším vývoji a emisích na českém trhu burzovních derivátů. Dále práce shrnuje základní teoretické a praktické znalosti o futures na index se zaměřením na český trh a jeho vývoj. Nejvíce prostoru je věnováno regresní analýze objemů obchodování u futures na index PX a dalších osmi indexových kontraktů v závislosti na čase. Cílem je nalézt standardní regresní funkci, která by popisovala vývoj této závislosti u úspěšných termínových kontraktů na index. Výsledná funkce je následně porovnána s vývojem tohoto atributu právě u futures na index PX. Tato analýza je doplněna podobnou studií u dalších čtyř velice úspěšných futures kontraktů s jiným podkladovým aktivem než je index. Analyzován je také vývoj objemů obchodvání u nově emitovanými futures na akcie společností ČEZ a Erste Bank.
Klíčová slova:
praha; burza; PX; index; futures

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 1. 2008
Datum podání práce:
4. 1. 2008
Datum obhajoby:
05.02.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
7702_xkubj37.pdf [2,22 MB]
Oponentura:
4777_witzanyj.pdf [36,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
7702_malek.pdf [23,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/7702/podrobnosti