Framework Unreal Editor – jeho vlastnosti a použití pro tvorbu 2D hry

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Framework Unreal Editor – jeho vlastnosti a použití pro tvorbu 2D hry
Autor práce:
Zelinka, Zbyněk
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pecinovský, Rudolf
Osoba oponující práci:
Vondráček, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá popisem herního frameworku Unreal Engine 4. Nejprve je vysvětlen koncept tohoto stále populárnějšího softwarového archetypu a vybraný zástupce je zařazen do kontextu podobných alternativ. Dále je čtenář seznámen s jeho vývojovým prostředím, základními principy a programovacím jazykem Blueprint. Jednotlivé kroky jsou demonstrovány na vývoji jednoduché 2D aplikace, od založení až po export samostatné hry.
Klíčová slova:
Herní framework; Unreal Engine; Sprite; Blueprint

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 12. 2015
Datum podání práce:
4. 5. 2016
Datum obhajoby:
13.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55633_xzelz06.pdf [2,32 MB]
Veřejná příloha:
13448_xzelz06.rar [61,76 MB]
Oponentura:
46356_Vondráček.pdf [189,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
55633_pecinovr.pdf [102,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55633/podrobnosti