Tvorba šablon pro běžné CMS systémy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Tvorba šablon pro běžné CMS systémy
Autor práce:
Povolný, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vojíř, Stanislav
Osoba oponující práci:
Hradil, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá tvorbou šablon do nejrozšířenějších open source CMS systémů. Pro účely práce byly vybrány tři aktuálně nejpopulárnější open source systémy pro správu obsahu - WordPress, Joomla! a Drupal. Hlavním cílem a také výstupem práce je vytvoření plně responzivních šablon pro každý z těchto systémů, které budou splňovat předem stanovené požadavky. Tři výše vybrané systémy budou následně srovnány z hlediska tvorby šablon na základě vytyčených kritérií. Na základě tohoto srovnání pak bude vybrán jeden systém, který bude nejvhodnější variantou pro nasazení pro nově vznikající článkový web o chytrých hodinkách a wearables obecně.
Klíčová slova:
Šablony; Joomla; Responzivní webdesign; WordPress; CMS; Drupal

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačního a znalostního inženýrství
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 2. 2015
Datum podání práce:
10. 5. 2016
Datum obhajoby:
23.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51155_xpovj00.pdf [2,34 MB]
Veřejná příloha:
13478_xpovj00.zip [434,53 kB]
Oponentura:
46151_xhraj18.pdf [20,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
51155_xvojs03.pdf [551,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51155/podrobnosti