Analýzy nabídky ERP služeb nabízených formou SaaS pro malé a střední firmy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýzy nabídky ERP služeb nabízených formou SaaS pro malé a střední firmy
Autor práce:
Nguyen Sy, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Basl, Josef
Osoba oponující práci:
Fortinová, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Abstract This thesis deals with the analysis of ERP services offered by renting software as a service. The main aim of the thesis is to identify the area of ERP systems, analyze offers ERP services offered as SaaS (Software as a Service). Work should serve as an evaluation system for potential deployment in small and medium-sized enterprises on the Czech market The main contribution of this work could help smaller companies that want to upgrade their existing business, but hesitate in selecting the optimal solution. In the theoretical part I identified the general characteristics of ERP systems, where basic principles are defined and briefly describes the history and technology, which is the main pillar of this work. I also said current trends in enterprise information system, and defined him to a selected trend in cloud computing, here it describes in detail a form of service Software as a Service (SaaS), its benefits and risks of end-user perspective, and I also took into account the situation market in the field of corporate information that a solution. In the practical part of my work I created an overview of the Czech market ERP systems via SaaS. The practical part is the output of bid evaluation systems for small and medium-sized companies in the Czech Republic.
Klíčová slova:
ERP; SaaS; cloud computing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 3. 2016
Datum podání práce:
20. 5. 2016
Datum obhajoby:
22.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56789_xngum14.pdf [1,64 MB]
Oponentura:
46478_qforj01.pdf [181,85 kB]
Hodnocení vedoucího:
56789_basl.pdf [36,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56789/podrobnosti