Bezpečnost a analýza rizik v praxi

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Bezpečnost a analýza rizik v praxi
Překlad názvu:
Security and Risk Analysis in Practice
Autor práce:
Calta, Filip
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Luc, Ladislav
Osoba oponující práci:
Veber, Jaromír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis describes issues of risk analysis and security of company assets. Theoretical part of the thesis looks into the terminology of the topic with closer familiarization of procedures that are commonly used in risk analysis solutions and in company information security. Practical part of the thesis is focused on application of risk analysis using ISO/IEC 27005 methods on a concrete company, which is focused on distribution and consultation in the field of audio and video technology business. In risk analysis qualitative methods of valuation are used. An output of the analysis could be seen in added annex. The output of this thesis should be a treatment that shall prevent creation of risks, which had been found in previously defined area. Scope of the study is focused on purchase and sale.
Klíčová slova:
Risk; Asset; ISO/IEC 27005; ITIL; Risk analysis; Vulnerability; Treatment; Consequence; Threat; COBIT

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 2. 2016
Datum podání práce:
5. 5. 2016
Datum obhajoby:
13.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56077_xcalf00.pdf [928,14 kB]
Veřejná příloha:
13519_xcalf00.zip [377,45 kB]
Oponentura:
46121_qvebj00.pdf [524,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
56077_lucl01.pdf [746,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56077/podrobnosti