New Labour u moci. Analýza prvního volebního období Tony Blaira v letech 1997-2001

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
New Labour u moci. Analýza prvního volebního období Tony Blaira v letech 1997-2001
Autor práce:
Belza, Marek
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kovář, Martin
Osoba oponující práci:
Fabianková, Klára
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bachelor Thesis analyses the first term of Tony Blair s government. It gives an assessment of the newly transformed Labour Party. First deals with the economical and political evolution in Great Britain after the monetary revolution in 1979 till the year 1997. Then are analyzed the most important approaches of 1997 2001 Tony Blair s government. It analyses the activities of the government in the field of education, monetary and fiscal policy or employment policy. There is also dealt with the important NHS reforms, Blair s approach to criminality, European integration, the national question or Northern Ireland. In conclusion there is a comparison of selected economic indicators of United Kingdom, Germany and France in the given period.
Klíčová slova:
Tony Blair; New Labour; Labour Party

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic History
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 3. 2016
Datum podání práce:
13. 5. 2016
Datum obhajoby:
14.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56944_xbelm21.pdf [1,68 MB]
Oponentura:
48069_fabk01.pdf [572,55 kB]
Hodnocení vedoucího:
56944_kovarma.pdf [404,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56944/podrobnosti