New Labour u moci. Analýza prvního volebního období Tony Blaira v letech 1997-2001

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
New Labour u moci. Analýza prvního volebního období Tony Blaira v letech 1997-2001
Autor práce:
Belza, Marek
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kovář, Martin
Osoba oponující práci:
Fabianková, Klára
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je analýzou prvního volebního období Tonyho Blaira. Přináší zhodnocení vlády nově proměněné Labour Party. Nejprve je představen ekonomicko politický vývoj Velké Británie po monetárním zvratu v roce 1979 až do roku 1997 a vznik New Labour. Práce komparuje volební manifesty labouristů a konzervativců pro všeobecné volby z roku 1997. Následně jsou analyzovány nejvýznamnější kroky vlády Tonyho Blaira v letech 1997 až 2001. Rozebrány a zhodnoceny jsou aktivity vlády v oblasti školství, monetární a fiskální politiky či politiky zaměstnanosti. Opomenuty nejsou ani důležité reformy Národní zdravotní služby (NHS), přístup Blairovy vlády ke kriminalitě, evropské integraci, národní otázce nebo Severnímu Irsku. V závěru práce je komparace vybraných makroekonomických ukazatelů Spojeného království, Německa a Francie v daném období.
Klíčová slova:
New Labour; Labour Party; Tony Blair

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářských dějin
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 3. 2016
Datum podání práce:
13. 5. 2016
Datum obhajoby:
14.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56944_xbelm21.pdf [1,68 MB]
Oponentura:
48069_fabk01.pdf [572,55 kB]
Hodnocení vedoucího:
56944_kovarma.pdf [404,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56944/podrobnosti