Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Severoamerická měnová unie pohledem teorie optimálních měnových zón

Autor práce: Jirka, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slaný, Martin
Osoba oponující práci: Chytil, Zdeněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Severoamerická měnová unie pohledem teorie optimálních měnových zón
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zhodnotit připravenost států tvořící organizace NAFTA zavést společnou měnu či nějaké užší měnové upořádání. Tato připravenost je zhodnocena optikou teorie Optimálních měnových zón (OCA). Tato práce nabízí přehled základních kritérií teorie Optimálních měnových zón, odhaduje Index optimální měnové zóny jako nástroj posouzení plnění kritérií OCA a vhodnosti zavedení společné měny či úzce provázaného měnového uskupení po vzoru Evropské měnové unie. Výsledky výzkumu naznačují, že vůči USA je Kanada v pokročilém státu konvergence a zavedení společné měny je dle závěrů teorie OCA vhodné. Ekonomika Mexika je konvergující k ekonomice USA a tudíž i zde by se dalo říci, že na základě zkoumaných kritérií OCA je společná měna či jiné podobné uspořádání v blízké budoucnosti možné.
Klíčová slova: Teorie OCA; NAFTA; severoamerická měnová unie; měnové unie; měnová politika; index optimální měnové oblasti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Severoamerická měnová unie pohledem teorie optimálních měnových zón
Překlad názvu: North American Monetary Union from the point of view of the Optimum Currency Areas theory
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of this thesis is to evaluate the readiness of the member states of NAFTA to adopt a common currency or some other narrower monetary arrangement. This readiness is evaluated by the lens of Optimum currency areas theory (OCA). This thesis provides an overview of the basic OCA criteria, estimates the Optimum Currency Areas Index as a tool to assessing the fulfillment of OCA criteria and readiness of the countries of NAFTA to adopt a common currency or some other narrower monetary arrangement along the lines of the European monetary union. The results of this research indicates that Canada vis a vis USA is in state of advanced convergence and Mexico converges towards the USA economy. We can say that on the basis of OCA criteria the common currency arrangement is likely to be possible in the near future.
Klíčová slova: OCA theory; NAFTA; North American Monetary Union; monetary unions; monetary policy; Optimum currency area index

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2016
Datum podání práce: 17. 6. 2016
Datum obhajoby: 16.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce56521_xjirt28.pdf [978,01 kB]
Oponentura47777_chytil.pdf [374,29 kB]
Hodnocení vedoucího56521_slam03.pdf [87,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/56521/podrobnosti