Přínosy a rizika přijetí eura v České republice

Autor práce: Votavová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kolman, Ondřej
Osoba oponující práci: Štěpánek, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přínosy a rizika přijetí eura v České republice
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je zhodnotit přínosy a rizika plynoucí z přijetí eura v České republice. Mnoho studií, které na toto téma vznikly před pár lety, dochází k pozitivním dopadům v souvislosti s přijetím společné měny. Tato práce poskytuje aktuální pohled na dopady, které plynou ze členství v eurozóně. Současná dluhová krize odhalila strukturální problémy v eurozóně. Zároveň aktuální institucionální a strukturální změny přinášejí dodatečné náklady společné měny. Pro Českou republiku je lepší zatím nevstupovat do společné měnové unie.
Klíčová slova: společná měna; euro; eurozóna; Evropská unie; Česká republika; společná měnová unie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přínosy a rizika přijetí eura v České republice
Překlad názvu: Benefits and risks arising from the adoption of the euro in the Czech Republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to assess the benefits and risks arising from the adoption of the euro in the Czech Republic. Many studies on this topic that have arisen a few years ago concludes positive impacts in connection with the adoption of the euro. The thesis provides a current analysis of the consequences from membership in the euro area. The current debt crisis revealed structural problems in the euro area. At the same time the current institutional and structural changes bring additional costs of a common currency. For the Czech Republic is far better not to join the common monetary union.
Klíčová slova: Euro; European Union; common monetary union; common currency; Euro area; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 3. 2016
Datum podání práce: 31. 5. 2016
Datum obhajoby: 07.06.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57107_xvotm00.pdf [1,17 MB]
Oponentura48024_step01.pdf [978,52 kB]
Hodnocení vedoucího57107_xkolo06.pdf [242,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57107/podrobnosti