Strategie Evropa 2020 a plnění stanovených cílů členských států v letech 2010-2015

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategie Evropa 2020 a plnění stanovených cílů členských států v letech 2010-2015
Autor práce:
Krulichová, Kamila
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Strejček, Ivo
Osoba oponující práci:
Štípek, Vladimír
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na růstovou strategii současného desetiletí - Evropa 2020. Po neúspěchu Lisabonské strategie je opět nastaveno několik ambiciózních cílů, jejichž plnění by mělo dovést ekonomiku Evropské unie k takzvanému novému růstu. Hlavním cílem analýzy je na základě vývoje v pěti stěžejních oblastech strategie v letech 2007-2015, ověřit či vyvrátit hypotézu, že doposud byla Evropská unie v plnění svých růstových cílů, vtělených do desetileté strategie Evropa 2020, úspěšná. Získané výsledky hypotézu vyvrací, avšak ne ve všech oblastech lze hovořit o neúspěchu plnění. Za hlavní příčiny neúspěchu lze považovat dlouhé zotavování se z hospodářské krize a v současnosti také nepříznivé dopady krize migrační
Klíčová slova:
růstová strategie; udržitelný růst; Evropská unie; Evropa 2020; ekonomický růst

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 2. 2016
Datum podání práce:
13. 5. 2016
Datum obhajoby:
22.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56970_xkruk08.pdf [4,94 MB]
Veřejná příloha:
13709_xkruk08.pdf [306,34 kB]
Oponentura:
47838_xstiv03.pdf [336,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
56970_xstri00.pdf [209,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56970/podrobnosti