Strategie Evropa 2020 a plnění stanovených cílů členských států v letech 2010-2015

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategie Evropa 2020 a plnění stanovených cílů členských států v letech 2010-2015
Autor práce:
Krulichová, Kamila
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Strejček, Ivo
Osoba oponující práci:
Štípek, Vladimír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the growth strategy of the current decade - Europe 2020. After the failure of the Lisbon Strategy there were again set some ambitious goals, which should lead the economy of the European Union to the so-called " new growth " . The main goal of the analysis is on the basis of evolution in the five core areas of strategy in the years 2007-2015, to verify or disprove the hypothesis that so far , the European Union was successful in achieving its growth targets , embodied in the ten-year Europe 2020 strategy. The gathered results disproved the hypothesis, although not in all areas we can talk about the failure of performance of the strategy. The main causes of failure can be considered a long recovery from the economic crisis and also the adverse impact of the migration crisis in present day.
Klíčová slova:
Europe 2020; economic growth; growth strategy; European Union; sustainable development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 2. 2016
Datum podání práce:
13. 5. 2016
Datum obhajoby:
22.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56970_xkruk08.pdf [4,94 MB]
Veřejná příloha:
13709_xkruk08.pdf [306,34 kB]
Oponentura:
47838_xstiv03.pdf [336,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
56970_xstri00.pdf [209,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56970/podrobnosti