Vybrané zdroje financování kapitálových společností

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vybrané zdroje financování kapitálových společností
Autor práce:
Dlask, Lukáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Šindelář, Michal
Osoba oponující práci:
Müllerová, Libuše
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on functions and reporting of equity in compliance with an amendment to the Act of Accounting effective from 1st January 2016. The main part describes possibilities of financing capital companies by additional payments in equity and silent partnership. The theoretical part gives emphasis to current legislation and analysis of accounting and tax consequences. Chapters are extended by practical examples with bookkeeping in a view of the company and the partner/shareholder. The empirical part analyses the capital structure of selected companies.
Klíčová slova:
Equity; Additional Payments in Equity; Silent Partnership

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 1. 2016
Datum podání práce:
31. 5. 2016
Datum obhajoby:
15.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55875_xdlal01.pdf [573,25 kB]
Oponentura:
47680_muller.pdf [141,73 kB]
Hodnocení vedoucího:
55875_xsinm00.pdf [146,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55875/podrobnosti