"The Rebound Effect", Do improvements in energy efficiency lead to economy-wide reduction in energy consumption?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
"The Rebound Effect", Do improvements in energy efficiency lead to economy-wide reduction in energy consumption?
Autor práce:
Stastny, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
van Koten, Silvester
Osoba oponující práci:
Chytilová, Helena
Jazyk práce:
German
Abstrakt:
Improving energy efficiency is considered to be one of the means to successfully reduce energy consumption. At the same time improving energy efficiency implies that the real price for energy services will decrease and as a result will stimulate energy consumption whereas savings associated with higher energy efficiency will be partially diminished. This paradox is better known as the rebound effect. Additionally to a detailed definition of the direct rebound effect,this thesis establishes on the basis of existing researches that the price elasticity of demand for energy services plays a major role in terms of the extent of the rebound effect. Based on the triggers for the rebound effect, applicable policies are proposed and analyzed which can soften rebound effects - such as carbon tax, cap and trade system and standards and regulations. In this context most policies aim to increase the real price of energy services. This thesis concludes both that the existing energy efficiency policies are not adequately pursued and that energy efficiency technology should be fostered since it will also weaken rebound effects.
Klíčová slova:
Energy policy; Energy efficiency; Rebound effect

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 10. 2015
Datum podání práce:
27. 1. 2016
Datum obhajoby:
13.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55090_xstam93.pdf [902,95 kB]
Oponentura:
48315_chyh01.pdf [174,87 kB]
Hodnocení vedoucího:
55090_kots01.pdf [141,78 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55090/podrobnosti