Comparison of tax systems of the Czech Republic and Netherlands

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Comparison of tax systems of the Czech Republic and Netherlands
Autor práce:
Podrazský, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Morávková, Jana
Osoba oponující práci:
Kubátová, Květa
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Bachelor thesis deals with Czech and Dutch tax system. Its aim is to analyze and describe these two different tax systems and to find out tax burden of taxpayer. The tesis is devided into four chapters. The first one deals with tax theory. The second chapter describes the tax system in Czech republic. The third chapter describes the tax system in Netherlands and the final chapter includes comparison of both tax systems. The reader of the thesis will gain complete overview of tax systems in both countries.
Klíčová slova:
Netherlands; comparison of tax systems; tax system; Czech republic; tax burden

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 10. 2015
Datum podání práce:
30. 6. 2016
Datum obhajoby:
07.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54819_xpodt05.pdf [1,12 MB]
Veřejná příloha:
13831_xpodt05.xlsx [40,14 kB]
Oponentura:
48592_kubatova.pdf [166,21 kB]
Hodnocení vedoucího:
54819_xmorj14.pdf [201,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54819/podrobnosti