Finanční analýza a finanční plán společnosti Snaha a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza a finanční plán společnosti Snaha a.s.
Autor práce:
Dibusz, Sebastián
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Janičíková, Monika
Osoba oponující práci:
Škerlíková, Tatiana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachaleor thesis is focused on financial analysis of the company Snaha, a.s., which is made between 2010 to 2014. Another step is to outline its long-term financial plan for the year 2016 to 2018. The thesis consists of two main parts. The first part is aimed on methodology, which shows the procedures that are used for evaluating the financial situation of the company. The second part focuses on the company itself and its history. Moreover, it consists from the financial analyzis and conclusions made from those results and the comparison with relevant czech competitors. Afterwards the information from the financial analysis is applied on the bankruptcy model IN05. In the the end of the second part, there is the long-term financial plan that includes a planned profit and loss statement and a planned balance sheet. The long-term financial plan is divided into two parts. In the first part, there is calculated a 3 year financial plan assuming that the company will not sell the old hall and continue with the normal production. In the second part, there is calculated the impact that the realization of buying a new hall would have on the financial statements over the course of three years.
Klíčová slova:
Financial plan; Financial analysis; Snaha, a.s.

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 2. 2015
Datum podání práce:
31. 10. 2015
Datum obhajoby:
11.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51674_xdibs00.pdf [2,28 MB]
Oponentura:
48252_xsket01.pdf [163,10 kB]
Hodnocení vedoucího:
51674_xjanm111.pdf [205,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51674/podrobnosti