Ekonometrická analýza inflace v otevřené ekonomice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonometrická analýza inflace v otevřené ekonomice
Autor práce:
Rebrova, Yulia
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Formánek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Kuchina, Elena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on an econometric analysis of the inflation in an open economy. The aim of this paper is to investigate factors which influence the price level. A priority is given to the analysis of Austrian and Czech economies and of their dependence on the dominant German economy. Different specifications of Phillips curve and Exchange Rate Pass-Through method are used to breakdown the inflation rate. Theoretical part of the thesis carefully summarizes already known facts about inflation and its measuring. Moreover, it includes a closer look at econometrical models which will be used in this paper. The models for each country are developed and compared in the last part of this thesis. Results show that economies of selected countries underline macroeconomic theory and the inflation rate can be expressed by Phillips curve whereas Exchange Rate Pass-Through models cannot explain the behavior of the price level well. This paper reveals the complexity of the topic.
Klíčová slova:
econometric analysis; Phillips curve; inflation; exchange rate pass-through

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 8. 2015
Datum podání práce:
30. 5. 2016
Datum obhajoby:
22.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53813_xreby00.pdf [1,76 MB]
Veřejná příloha:
13872_xreby00.unknown [81,65 kB]
Oponentura:
48410_xkuce10.pdf [264,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
53813_formanek.pdf [258,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53813/podrobnosti