Transformace účetního výsledku hospodaření podle českých právních předpisů na základ daně

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Transformace účetního výsledku hospodaření podle českých právních předpisů na základ daně
Autor práce:
Krocová, Denisa
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Nedvídek, Václav
Osoba oponující práci:
Molín, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the issue of transformation of the fiscal results into corporate tax base in the Czech legal environment. Main goal of this thesis is to accent the major costs and revenues, which are subject to adjustment of the tax base in accordance with the Income tax Act No. 568/1993 coll. and to perform transformation of the tax base on a practical case including tax optimization methods. This bachelor thesis also expands on specific sections of the tax return which explicitly mentions transformation of the tax base.
Klíčová slova:
adjustments of tax base; non-allowable revenues and costs; tax base; profit/loss

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 2. 2016
Datum podání práce:
1. 5. 2016
Datum obhajoby:
22.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56174_xkrod15.pdf [2,41 MB]
Oponentura:
48067_molj01.pdf [143,48 kB]
Hodnocení vedoucího:
56174_xnedv05.pdf [56,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56174/podrobnosti