Ekonometrická analýza ceny mobilních telefonů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonometrická analýza ceny mobilních telefonů
Autor práce:
Nešpor, Radim
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Formánek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Polonyankina, Tatiana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The work deals with the econometric analysis of the prices of mobile phones based on the selected parameters. The aim of this thesis is to determine, which of the selected parameters affect the price of a new mobile phone and how they affects the price. The theoretical part deals at first with the regression model and determining statistically significant variables and significance of the model as a whole. Then I introduce different procedures for finding and selecting the best estimate for the model. In this thesis I will focus on three procedures for the selection of explanatory variables: best subset selection, forward stepwise selection and backward stepwise selection. Finally I mention the detection of multicollinearity and heteroscedasticity testing. In the second part, I apply different procedures for the selection of explanatory variables and afterwards, based on the criteria defined in the first part, I will select the best model. Finally, I compare these models and choose the best one.
Klíčová slova:
mobile phone; regression model; econometric analysis; selection of the variables

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 2. 2015
Datum podání práce:
30. 5. 2016
Datum obhajoby:
21.06.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51690_xnesr00.pdf [1,47 MB]
Veřejná příloha:
13869_xnesr00.csv [3,05 kB]
Veřejná příloha:
13870_xnesr00.unknown [4,90 kB]
Veřejná příloha:
13871_xnesr00.xlsx [24,25 kB]
Oponentura:
48343_xpolt11.pdf [181,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
51690_formanek.pdf [260,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51690/podrobnosti