Leading Multicultural Teams. Case Study of XYZ.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Leading Multicultural Teams. Case Study of XYZ.
Autor práce:
Zemanová, Daniela
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci:
Šulcová, Eliška
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je analyzovat téma vedení multikulturních týmů, s pozorností upřenou na příklad společnosti XYZ; a s pomocí shromážděných dat zodpovědět výzkumné otázky a sestavit doporučení. Teoretická část poskytuje komplexní přehled pojetí nadnárodních společností, týmů, multikulturních týmů a vedení. Předpoklady odvozené z teoretické části slouží jako základ pro praktickou část, kde je teoretický výzkum doplněn o kvalitativní výzkum. Kvalitativní studie byla provedena ve spolupráci se společností XYZ a profesionálové pracující přímo v prostředí multikulturních týmů byli vyslechnuti. Spojením poznatků z teoretické a praktické části, mnoho předpokládaných výhod multikulturních týmů bylo potvrzeno, se zvýšenou kreativitou v popředí. Nicméně negativní aspekty byli také identifikovány, především ztížená komunikace.
Klíčová slova:
Multikulturní tým; Leadership; Vedení multikulturních týmů; Kultura; Tým; Nadnárodní korporace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 10. 2015
Datum podání práce:
24. 8. 2016
Datum obhajoby:
14.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54479_xzemd13.pdf [1,41 MB]
Veřejná příloha:
14111_xzemd13.pdf [839,03 kB]
Oponentura:
49406_xsule900.pdf [239,29 kB]
Hodnocení vedoucího:
54479_danielap.pdf [389,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54479/podrobnosti