Zvyšuje minimálním mzda nezaměstnanost? Determinanty nezaměstnanosti v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zvyšuje minimálním mzda nezaměstnanost? Determinanty nezaměstnanosti v České republice
Autor práce:
Frejlich, Petr
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Stroukal, Dominik
Osoba oponující práci:
Brožová, Dagmar
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis analyzes an effect of raising the minimum wage and other variables on unemployment rate in the Czech Republic in 2006-2015. The empirical part is based on available time series, which were used to estimate models of unemployment for both women and men, including differently specified models and a model of overall unemployment. The time series used in regression models were adjusted for seasonality. Main hypothesis of this thesis was, that there is a positive correlation between raising the minimum wage and unemployment rate. Exogenous variables used in the models were chosen based on economic theory and existing literature. Results show, that there was no statistically significant relationship between the minimum wage and unemployment rate in the studied period. It was confirmed that there is a negative effect of GDP growth rate and inflation rate on unemployment rate, while unemployment benefits seem to have a positive effect
Klíčová slova:
Minimum wage; Unemployment; Regression analysis; Kaitz index; Models explaining the impact of the minimum wage

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 5. 2016
Datum podání práce:
12. 8. 2016
Datum obhajoby:
15.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57764_xfrep00.pdf [1,43 MB]
Veřejná příloha:
14127_xfrep00.pdf [1,10 MB]
Oponentura:
49231_brozova.pdf [162,72 kB]
Hodnocení vedoucího:
57764_xstrd08.pdf [571,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57764/podrobnosti