Did the alcohol prohibition reduce motor vehicle accidents related to alcohol?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Did the alcohol prohibition reduce motor vehicle accidents related to alcohol?
Překlad názvu:
Způsobila alkoholová prohibice pokles počtu dopravních nehod spáchaných řidiči pod vlivem alkoholu?
Autor práce:
Brabenec, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Montag, Josef
Osoba oponující práci:
Potužák, Pavel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá, zda v důsdledku krátkodobé prohibice uvalené na prodej alkoholu došlo ke snížení počtu dopravních nehod způsobených řidiči pod vlivem alkoholu. Abych tento efekt zjistil, využívám situace ze září roku 2012, kdy Ministerstvo Zdravotnictví uvalilo krátkodobě (2 týdny) zákaz na prodej tvrdého alkoholu ve snaze zamezit dalším otravám způsobeným methanolem. Abych odhadl vliv prohibice na počet dopravních nehod, vyžívám metody rozdíly v rozdílech. Používám denní data o počtu dopravních nehod v České Repubuplic (tj. cílová skupina) a z okolních zemích jako Rakousku, Německo a Polsko (tj. kontrolní skupina). Výsledky zplna nenasvědčují vlivu alkoholové prohibice na pokles dopravních nehod.
Klíčová slova:
prohibice; alkohol; dopravní nehody

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 4. 2015
Datum podání práce:
31. 8. 2015
Datum obhajoby:
15.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
52716_xbrat10.pdf [1,50 MB]
Oponentura:
49237_potp01.pdf [107,85 kB]
Hodnocení vedoucího:
52716_montagj.pdf [158,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/52716/podrobnosti