Was the Spanish labor market reform of 2012 successful?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Was the Spanish labor market reform of 2012 successful?
Překlad názvu:
Was the Spanish labour market reform of 2012 successful?
Autor práce:
Bondarevska, Anna
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pekárek, Štěpán
Osoba oponující práci:
Prokop, Jaromír
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis explores the efficiency of the reforms on the labor market of Spain in 2012. The main goal of this work is to evaluate the effectiveness of undertaken reform against its own objectives. Relevance of this topic is that after the Global Financial Crisis of 2008 many country s economic situation significantly worsened. Searching for the way out of the complicated and undesirable economic situation countries applied new reforms and development plans majority of which did not contribute into the improvement of country s economy. Concerning this fact it appears extremely important to analyze measures undertaken by Spanish government and its efficiency. To evaluate the effect caused by the reforms I have analyzed long-term results of it its influence on the selected indicators and overall unemployment.
Klíčová slova:
labor market; results; analysis; Spain; reforms; Global Financial Crisis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 3. 2016
Datum podání práce:
27. 5. 2016
Datum obhajoby:
08.09.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56758_qbona01.pdf [275,27 kB]
Oponentura:
49287_proj04.pdf [367,83 kB]
Hodnocení vedoucího:
56758_xpeks00.pdf [253,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56758/podrobnosti